Διοικητικό Συμβούλιο ΡΕΔΗΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΡΕΔΗΣΕ αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Παύλος Ραουζαίος Πρόεδρος
Αποστόλης Ρουσσουνέλος Αντιπρόεδρος
Πέτρος Ραουζαίος Γραμματέας
Γιώργος Νούτσος Ταμίας
Μπάμπης Κουλούρας Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου
Δημήτρης Ξανθάκης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου
Παλαιολόγος Αντώνης Δημότης

Σχετικά Έγγραφα:

ΑΔΑ Ω0ΕΖΩΗΟ-Χ42