Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προτίθεται να προβεί σε προμήθεια
λογιστικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Επιχείρησης για τα οικ. Έτη 2022 και 2023.
Σας καλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε, ως τις 17/12/2022 και ώρα 14:00 να υποβάλετε σχετική προσφορά με αποστολή e-mail.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Πρόσκληση