Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προτίθεται να προβεί σε προμήθεια λογιστικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Επιχείρησης για τα οικ. Έτη 2022 και 2023. Σας καλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε,…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προτίθεται να προβεί σε αγορά δύο (2) σκληρών δίσκων κατασκευαστή Western Digital τύπου RED χωρητικότητας 2TB, για τις ανάγκες της Επιχείρησης. Σας καλούμε…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προτίθεται να προβεί σε αγορά δύο (2) σκληρών δίσκων κατασκευαστή Western Digital τύπου RED χωρητικότητας 2TB, για τις ανάγκες της Επιχείρησης. Σας καλούμε…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς

Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προτίθεται να προβεί σε αγορά δύο (2) ζευγαριών ακουστικών AKG – 240 STUDIO, για τις ανάγκες της Επιχείρησης. Σας καλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε, ως…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς